Ecologisch engagement | Onze reis naar een kleinere CO₂-afdruk

Zo bouwen we aan een duurzaam DERMASENCE

Onze planeet is uniek. Ze biedt ons alles wat we nodig hebben voor een gelukkig en gezond leven – zolang we haar maar het respect en de zorg geven die ze verdient. Een verantwoordelijke omgang met haar beperkte grondstoffen behoort tot de meest fundamentele maatregelen ter bescherming van de aarde.

 

Wij bij DERMASENCE zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover de aarde en willen doelgericht aan het behouden van ons unieke thuis bijdragen. De eerste stappen in de richting van duurzaamheid en een kleinere CO₂-uitstoot hebben we al jaren geleden gezet en inmiddels hebben we meerdere grote en belangrijke mijlpalen bereikt – ook altijd met het streven om onze voetafdruk op deze wereld te verkleinen. We zijn trots op wat we bereikt hebben, maar weten ook dat de reis verder gaat. Bij het thema duurzaamheid is er niet één groot doel dat moet worden bereikt: er zijn veel tussentijdse streefdoelen die de meest uiteenlopende aanpassingen vereisen en de reis steeds opnieuw vormgeven. Als bedrijf met moed en motivatie dat is gericht op innovatie zijn we ervan overtuigd dat we er klaar voor zijn om deze weg af te leggen.

 

Lees hier welke mijlpalen we al hebben bereikt.

 

Ontdek hoe DERMASENCE steeds duurzamer wordt!

Focus op duurzaamheid met ÖKOPROFIT®

Certificering als ÖKOPROFIT®-bedrijf

Al in het jaar 2011 liet DERMASENCE zich als ÖKOPROFIT®-bedrijf certificeren. ÖKOPROFIT®staat voor Ekologisch Project voor geïntegreerde milieutechniek. Het doel van het project is het volgende: bij de ontwikkeling en uitvoering duurzame handelsstrategieën steunen en tegelijkertijd samenwerking tussen bedrijven en lokale overheden verwezenlijken, waar vooral het milieu van kan profiteren.

 

Met het ÖKOPROFIT®-project als betrouwbaar kompas heeft DERMASENCE een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld en verschillende maatregelen gerealiseerd.

 

Deze succesvolle samenwerking was de reden dat DERMASENCE, in de jaren 2015/2016 en 2019, hercertificeringen door ÖKOPROFIT® heeft laten uitvoeren. Terwijl het aantal bedrijfsvoerige maatregelen voor milieu- en klimaatbescherming op deze manier blijft groeien, besparen we tegelijkertijd elk jaar een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen.

 

  Overzicht van de catalogus van maatregelen voor het hoofdkantoor in Münster

   

  • Installatie van een PV-installatie op het dak van een gebouw
  • Energiezuinige modernisering in de vorm van isolatiemaatregelen en zomerse warmte-isolatie
  • Realiseren van een wagenpark met minder uitstoot
  • Installatie van inmiddels drie laadpalen die medewerkers ook voor hun eigen auto kunnen gebruiken
  • Overschakeling naar groene stroom uit waterkracht, wind- en fotovoltaïsche systemen.

  Jaarlijkse besparingen

  overeenkomstig met OEKOPROFIT®-hercertificering in 2019

   

  20,3t CO₂
  20,3t CO₂
   64.700 kWh energie
  64.700 kWh energie
   142,7m³ water
  142,7m³ water

  Ons bedrijf in de duurzaamheidscheck

  Het CheckN duurzaamheidskompas

  In het jaar 2019 ging DERMASENCE nog een stap verder: om de duurzaamheidspeformance van ons bedrijf verder te verbeteren, maken wij onze strategische doelen in de vorm van een duurzaamheidscheck – de zogenaamde CheckN – concreet.

   

  De basis voor deze checks vormen de SDGs (Sustainable Development Goals): de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties uit het jaar 2015. Deze doelen omvatten ekologische, sociale en economische aspecten van het leven. Naast maatregelen voor klimaatbescherming horen daar bijvoorbeeld ook hoogwaardige educatie en duurzame(re) consumptie en productie .

   

  Met behulp van de CheckN zijn de voor DERMASENCE bijzonder relevante doelen geïdentificeerd en op bedrijfsniveau opgesplitst. Zo konden we testen op welke gebieden het bedrijf al goed of heel goed gepositioneerd was. Tegelijkertijd maakte de check het mogelijk om aanvullende concrete maatregelen van de SDGs af te leiden.

   

  Compensatie van CO₂-uitstoot

  De schadelijke werking van broeikasgassen, vooral koolstofdioxide (CO₂), is wetenschappelijk goed bewezen. De vermindering hiervan behoort tot de belangrijkste stappen in de strijd tegen klimaatverandering. DERMASENCE streeft er daarom naar om de eigen CO₂-afdruk aanzienlijk te verminderen.

   

  Van de CO₂-balans naar compensatie

  Voor de verwezenlijking van de doelen stellen we samen met B.A.U.M. Consult GmbH sinds 2020 jaarlijks een CO₂-balans op. In het jaar 2020 hadden we het volgende resultaat: bij het bedrijfskantoor in Münster bedroeg de CO₂-uitstoot ongeveer 160 ton.

  Met als doelen „tegengaan – verminderen – compenseren“ weten we dankzij deze samenwerking op welke gebieden we echt aan de slag kunnen om de eigen CO₂-uitstoot te verminderen. Helaas is het, ondanks alle inspanningen, niet mogelijk om alle uitstoot te vermijden. We hebben daarom gekozen voor een compromis en compenseren onvermijdelijke uitstoot sinds 2020 jaarlijks.

  De boom als klimaatredder

  De compensatie van uitstoot wordt mogelijk gemaakt door de non-profit organisatie PRIMAKLIMA e.V. door middel van het deelnemen aan geselecteerde klimaatbeschermingsprojecten. Deze organisatie zet in op het aanplanten van nieuwe gemengde bossen met inheemse bossoorten. Immers: bomen zijn perfect voor de opslag van CO₂, ze slaan broeikasgas dan ook langdurig en effectief op.

  PRIMAKLIMA e.V. voert haar projecten zowel in Duitsland als o.a. in Indonesië en Uganda uit. Deze worden naar onafhankelijke kwaliteitsnormen (bijvoorbeeld Verified Carbon Standard/Gold Standard) gecertificeerd.

  Lidmaatschap van de „Münsters Allianz für Klimaschutz“

  Als bedrijf dat diep geworteld is in Münsterland is het ons streven om aan vooruitgang op het gebied van duurzaamheid in onze regio bij te dragen: dit en de connecties met gelijkgezinde bedrijven en instituties heeft ertoe geleidt dat we lid zijn van de „Münsters Allianz für Klimaschutz“.

   

  Als deel van dit netwerk hebben we de verplichting om potentiële mogelijkheden om energie te besparen en CO₂ te verminderen te vinden, geschikte maatregelen te plannen en deze te realiseren. Daarnaast houdt de zelfverplichting ook in dat we de stad Münster helpen bij het halen van klimaatdoelen.

   

  InstagramFacebookYouTubePinterestXINGLinkedIn